W zabytkowej kamienicy przy Łaskiej 38 ma powstać wyjątkowa przestrzeń, którą samorząd chce udostępnić dla działających w Zduńskiej Woli organizacji pozarządowych - Inkubator Inicjatyw Społecznych.

Powstaje wniosek o dofinansowanie tego projektu pieniędzmi unijnymi. Główną ideą Inkubatora Inicjatyw Społecznych będzie udostępnienie miejsca do społecznej aktywności mieszkańców miasta. Będzie on inspirował do działania, zachęcał do zawiązywania stowarzyszeń, do organizowania się we wszystkich sprawach, które są ważne dla mieszkańców Zduńskiej Woli.

Złożymy wniosek o dofinansowanie rewitalizacji obiektu przy ul. Łaskiej 38 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - mówi Piotr Niedźwiecki prezydent miasta - z interesującą funkcją, związaną ze stowarzyszeniami, ze społeczną aktywnością mieszkańców. Chcemy stworzyć miejsce dla inicjatyw obywatelskich. Udostępnimy tę przestrzeń mieszkańcom działającym w stowarzyszeniach i fundacjach. Będzie tu można organizować spotkania, prelekcje, wykłady, warsztaty różnego rodzaju - wyjaśnia.

Inkubator Inicjatyw Społecznych będzie stanowił szeroko pojęte centrum dialogu, centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich. Będzie promował pozytywne postawy społeczne, działania III sektora oraz idee: społeczeństwa obywatelskiego oraz wolontariatu. ISS będzie także swego rodzaju galerią, tj. miejscem ekspozycji prac artystycznych (malarstwo, fotografia, rzeźba) twórców lokalnych, w tym w szczególności przedstawicieli organizacji i ich podopiecznych.