Podczas posiedzenia w Warszawie 15 grudnia opiniowano m.in. projekt zmiany ustawy - Kodeks Wyborczy (KUKIZ"15) na tle prac nad projektem poselskim PiS i projekt MZ o przeciwdziałaniu narkomanii.

Porządek obrad odbędzie się 15 grudnia br. w Warszawie. Początek obrad o godz. 10.30. Miejsce obrad: Sangate Hotel Airport, ul. 17 Stycznia 32, sala TURKUS.

1. Przyjęcie protokołu Zarządu w Jarocinie.

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.

3. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy - Kodeks Wyborczy … (KUKIZ"15, druk 2023) na tle prac nad projektem poselskim PiS (druk 2001)
b) o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa
c) o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (senacki)
d) o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (MZ)
e) o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR.

4. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Chocianowa ze Związku.

6. Korespondencja do rozpatrzenia.

7. Sprawy wniesione.