18 marca br. w Gliwicach Zarząd ZMP zaopiniuje projekty ustaw m.in: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach oraz o elektrowniach wiatrowych.

Porządek obrad Zarządu ZMP w Gliwicach:

18 marca (piątek, od godz. 15.00):

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Poznaniu.

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.

3. Zaopiniowanie projektów:

a) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jst. (Nowoczesna)

b) ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne (PiS)

c) ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (PiS)

d) ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (PiS)

e) ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (PiS)

f) ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (PO)

g) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

4. Rozpatrzenie wniosków XXXVII Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Dąbrowie Górniczej.

5. Informacja o Samorządowej Debacie Oświatowej, planowanej na 2 czerwca br.

6. Wizerunek Związku a wizerunek miast - wprowadzenie, wybór motywów przewodnich strategii.

7. Korespondencja do rozpatrzenia.

8. Rozpatrzenie uchwały ws. przyznania dyrektorowi Biura nagrody rocznej.

9. Rozpatrzenie uchwały ws. zmiany uchwały ws. wynagrodzenia dyrektora Biura.

10. Sprawy wniesione.

19 marca (sobota):

12:00 – uroczyste otwarcie Drogowej Trasy Średnicowej, tunel pod ul. Zwycięstwa

Szczegółowy program zostanie dosłany w późniejszym terminie