Członkowie Zarządu ZMP podczas posiedzenia w Łodzi negatywnie zaopiniowali projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Członkowie Zarządu ZMP negatywnie zaopiniowali projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Już wcześniej - o czym pisaliśmy na naszej stronie - prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz w piśmie do posła Jacka Sasina, jako reprezentanta wnioskodawców projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w Sejmie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W piśmie zaznaczył, że ocena skutków wdrożenia tego projektu nie będzie możliwa bez znajomości przepisów wprowadzających nową, metropolitalną jednostkę samorządu terytorialnego, dla obszaru funkcjonalnego Warszawy.

W trakcie posiedzenia Zarządu ZMP 17 lutego w Łodzi przyjęto stanowisko (w załączeniu) w tej sprawie. Projekt poselski, w opinii samorządowców z miast, powstał bez konsultacji z zainteresowanymi, zwłaszcza z gminami, które – według art. 164 ust. 1 Konstytucji RP – są podstawowymi jednostkami samorządowymi, i jest niezgodny z podstawowymi zasadami samorządu terytorialnego, objętymi gwarancjami konstytucyjnymi. Został też przedstawiony bez innych, nieodzownych projektów aktów prawnych, w tym dotyczących finansowania nowej, „metropolitalnej” JST. Związek Miast Polskich stoi na stanowisku, że przyjmowane rozwiązania powinny spełniać uniwersalne wymogi, pozwalające na budowanie współpracy autonomicznych gmin i powiatów, w drodze konsensusu społecznego i z uwzględnieniem opinii społeczności lokalnych. Zarząd Związku domaga się poszanowania woli mieszkańców oraz stanowisk - miasta stołecznego Warszawy, 15 innych miast członkowskich Związku oraz pozostałych gmin i powiatów położonych na obszarze metropolii warszawskiej.