Podczas posiedzenia w Słupsku 12 października br. członkowie Zarządu ZMP będą opiniować m.in. założenia zmian w ustawie o systemie oświaty w sprawie przedszkoli (MEN) oraz projekty ustaw o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Związku Miast Polskich,
oraz burmistrzowie miast Pomorza Środkowego

          Zapraszam na kolejne posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, które, zgodnie z ustaleniami, odbędzie się w Słupsku w dniu 12 października br. Obrady odbędą się w słupskim Ratuszu, sala 211, Plac Zwycięstwa 3. Początek obrad
o godz. 15:00. Wcześniej o godz. 13:00 zapraszam na obiad w hotelu Pod Kluką,

ul. Kaszubska 22, gdzie zarezerwowaliśmy dla Państwa również noclegi.         

          Przypominam też, że w dniach 11 i 12 października odbywają się w Słupsku Słupskie Dni Gospodarki, na które serdecznie zaprasza Prezydent Słupska, Maciej Kobyliński (w załączeniu program). 12 października przed południem obrady SDG będą dotyczyły rewitalizacji miast.

          Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Lublinie.
  2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST. (26.09)
  3. Informacja o Samorządowym Kongresie Oświatowym w Warszawie (26-27.09) – plan dalszych działań ws. samorządowych projektów zmian w oświacie, w tym w Karcie Nauczyciela.
  4. Informacja o przebiegu i wynikach kampanii „Stawka większa niż 8 mld” (285.000 podpisów) – plan II etapu działań.
  5. Zaopiniowanie projektów:

a) zmiany ustawy o PIT (poselski, SP)

b) założeń zmian w ustawie o systemie oświaty (przedszkola) (MEN),

c) zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poselski, PSL),

d) zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (poselski, PO),

e) zmiany ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (poselski, PSL),

f) zmiany ustawy o systemie oświaty (autopoprawka, poselski, SLD),

g) ustawy o umowie związku partnerskiego (poselski, PO),

h) ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców… (poselski, PiS),

i) ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 497),

j) ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych… (druk nr 498),

k) zmiany rozporządzenia MSW ws. szkolenia podstawowego strażników miejskich.

6. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

7. Rozpatrzenie pisma prezydenta Inowrocławia ws. przyszłości SSE.

8. Korespondencja do rozpatrzenia.

9. Sprawy wniesione.

 

Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Porawski

dyrektor Biura