V Kongres Rewitalizacji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, odbędzie się 3-4 grudnia 2018 r. w Lublinie. Otwarta jest już rejestracja na to wydarzenie.

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w V Kongresie Rewitalizacji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie. Odbędzie się on w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Lublinie.

Głównym celem tegorocznego Kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu, jak również do aktywnego wystąpienia w ramach przewidzianych sesji kongresowych (możliwość zgłoszenia udziału na stronie internetowej kongresu – udział bezpłatny).

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji. Od kilku lat kongresy stanowią największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w przestrzeni Polski. W tym roku tematyka rozszerzona zostaje także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich.

Strona internetowa V Kongresu Rewitalizacji: http://rewitalizacja.miasta.pl/
Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące V Kongresu Rewitalizacji będą na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej Kongresu.