Pakiet ustaw stabilizujących finanse miast oraz system wyrównawczy to tematy, które będą omawiane podczas posiedzenia Komisji Finansów ZMP 26 stycznia w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo

Członkowie Komisji Finansów ZMP.

W imieniu pana Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy, uprzejmie zapraszam Państwa na posiedzenie Komisji Finansów Związku Miast Polskich, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2017 roku, o godz.11.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

Na posiedzeniu omawiane będą:
1) pakiet ustaw stabilizujących finanse miast – w załączeniu propozycja siedmiu projektów ustaw,
2) system wyrównawczy - w załączeniu materiały zgodnie z informacją przekazaną na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów w Katowicach.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie Państwa obecności u p.Sylwii Kluczyńskiej do dnia 23 stycznia 2017 roku telefonicznie: 61/633-50-57, 601-554-912 lub mailowo: sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl.

Z poważaniem
Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich