Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Edukacji ZMP, które odbędzie się w Poznaniu 12 czerwca br. Tematem obrad będzie nowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Edukacji ZMP, które odbędzie się w Poznaniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek). Tematem spotkania będzie projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt z dnia 30 maja 2017 r.). Projekt zasadniczo zmienia system finansowania szkół, niekorzystny dla tych, którzy optymalizowali sieć szkolną.

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11.00. Miejsce obrad: Związek Miast Polskich, ul.
Robocza 42a, 61-517 Poznań.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 8 czerwca br. do Biura ZMP (tel.: 61/63-350-57).