Zapraszamy na otwarte posiedzenie Komisji Administracji ZMP, które odbędzie się 20 i 21 lipca w Ełku. Politykę zintegrowanej informatyzacji państwa przedstawi Minister Cyfryzacji, Anna Streżyńska.

Zapraszamy członków Komisji Administracji Związku Miast Polskich oraz inne osoby z urzędów miast zainteresowane tematyką na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w Ełku w 20-21 lipca br. w Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Parkowa 12.

Proponowany porządek obrad:

20 lipca br. (czwartek)
14:00-19:00 obrady Komisji:
  1. Bieżące sprawy legislacyjne - Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku, Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych).
  2. Polityka zintegrowanej informatyzacji państwa - wystąpienie Anny Streżyńskiej, Minister Cyfryzacji.
  3. Ochrona danych osobowych, nowy krajowy system ochrony danych osobowych - dr Maciej Kawecki, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi Osobowymi.
  4. mDokument - program pilotażowy prowadzony w Ełku (oraz Łodzi, Koszalinie i Nowym Wiśniczu). Plany rozwojowe projektu - Arkadiusz Szczebiot (CTO), pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Projektów Informatycznych.
  5. Polityka bezpieczeństwa systemu rejestrów państwowych - Piotr Artur Gajewski, zastępca dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów Państwowych.
  6. Kontrola zarządcza w nowoczesnym urzędzie. Prezentacja narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie ryzykiem i zgodnością na przykładzie miasta Ełku - Wolters Kluwer Polska SA.
  7. Sprawy wniesione.

W posiedzeniu Komisji udział weźmie ekspert Związku Miast Polskich ds. społeczeństwa informacyjnego, dr Jan Maciej Czajkowski.

21 lipca br. (piątek)
od godz. 9:00 dokończenie obrad.
Po zakończeniu obrad zwiedzanie miasta.

Więcej informacji organizacyjnych w ZAPROSZENIU (w załączeniu)