​Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje 8-9 grudnia 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy) Hackathon+ czyli dwudniowy maraton programowania.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje w 8-9 grudnia 2018 r. Hackathon+ czyli dwudniowy maraton programowania (Warszawa, PGE Narodowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1).

Jego celem jest stworzenie dostępnych prototypów aplikacji i serwisów internetowych ułatwiających życie osób, które mają trudności w poruszaniu się i percepcji. Hackathon+ skierowany jest do programistów i innych osób zajmujących się rozwojem oprogramowania, na przykład projektantów grafiki, twórców interfejsów.

Hackathon skierowany jest do programistów oraz osób zajmujących się rozwojem oprogramowania (np. projektantów grafiki, twórców interfejsów). MIiR liczy na udział wszystkich tych, którzy umieją identyfikować problemy i potrafią zaproponować kreatywne rozwiązania w obszarach takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi. Do udziału są zaproszone gotowe (4-7 osobowe) zespoły.

Tematy konkursowe:

  • Mapa dostępności polskich dworców i stacji.
  • Ocena dostępności architektonicznej.
  • Społecznościowa inwentaryzacja dostępności architektonicznej.
  • Program telewizyjny dla osób o specjalnych potrzebach.
  • Aplikacja alarmowa dla osób głuchych.
  • Skarżypyta + Społeczna inwentaryzacja internetu.
  • Tablica pasażerska.
  • Bilet elektroniczny zamieniony na informacje.
  • Narzędzie wspomagające upraszczanie tekstu.

MIiR prosi o rozpropagowanie wiadomości o tym wydarzeniu wśród osób z Państwa środowiska, zachęcając do udziału w wydarzeniu.

Biuro ZMP