To już SZÓSTA EDYCJA KONKURSU ECO-MIASTO. Zapraszamy do udziału wszystkie polskie gminy i związki międzygminne. Zgłoszenia w pięciu kategoriach konkursowych można nadsyłać do 10 września.

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Zapraszamy do udziału w nim wszystkie polskie gminy i związki międzygminne. Zgłoszenia w pięciu kategoriach konkursowych można nadsyłać do 10 września 2018 r. Patronat nad wydarzeniem objął już tradycyjnie Związek Miast Polskich.

Samorządy stanowią siłę napędową umożliwiającą wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej. To właśnie one są odpowiedzialne za budowę i utrzymywanie obiektów oraz tworzenie infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki opadami, transportu oraz gospodarki wodno-ściekowej. Muszą przy tym uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz podnosić ich jakość życia, redukować zużycie energii i ograniczać zanieczyszczenia.

Wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców to najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Z takim założeniem powstał projekt ECO-MIASTO, którego organizatorem jest Ambasada Francji w Polsce.

Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. W 2018 roku rozpoczęła się szósta edycja. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. W dotychczasowych edycjach konkursu ECO-MIASTO wzięło udział blisko 100 miast.

Tegoroczna edycja konkursu ECO-MIASTO rozpoczęła się 11 czerwca 2018 r. Samorządy do 10 września będą mogły nadsyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe. Miasta mogą zaprezentować swoje osiągnięcia w każdej z pięciu kategorii: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna budynków oraz zieleń a powietrze.

Podsumowanie szóstej edycji projektu ECO-MIASTO odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 27-28 września 2018.