„Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym” to temat XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Europy Środkowej, która rozpoczęła się w Zabrzu.

„Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym” to temat XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Europy Środkowej, która rozpoczęła się w Zabrzu.

Podczas tegorocznej konferencji prelegenci poddadzą naukowej refleksji formy i mechanizmy funkcjonowania władzy w naszym regionie. Położą główny nacisk na problem udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy, bowiem przybierał on rozmaity kształt i rodził się w efekcie skomplikowanych procesów społeczno-politycznych, a przecież nawet najbardziej autokratyczna władza musiała komunikować się z poddanymi.