O tym, jak nie dopuścić do drastycznych podwyżek cen energii w samorządach, a także o planowanych przez resort edukacji kolejnych podwyżkach dla nauczycieli rozmawiali członkowie KWRiST 19 grudnia br.

Dzięki spotkaniu samorządowców z wiceministrem energii, Tadeuszem Skoblem oraz prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Maciejem Bando, które odbyło się 19 grudnia br. tuż przed Komisją Wspólną, udało się powołać specjalny zespół, który pomoże wypracować rozwiązania zmniejszające skutki podwyżek cen energii elektrycznej. Samorządowcy wskazywali, że wzrost cen węgla czy uprawnień do emisji CO2 nie powinien przynieść podwyżki o 50-70%. Potwierdził to prezes URE, który w wyniku postępowania wyjaśniającego dotyczącego skoku cen uznał, że koncentracja aż 70% rynku energetycznego w rękach trzech państwowych spółek mogła spowodować nieuzasadniony wzrost cen energii. W związku z tym skierował zawiadomienie do prokuratury. Odmówił też zatwierdzenia zmian taryf. Prezes przedstawił też (zamieszczoną pod tekstem) prezentację pokazującą sytuację na rynku energetycznym, z której wynika, że mogło dojść do nieprawidłowych zachowań na Towarowej Giełdzie Energii.
Samorządowcy zgłosili propozycje rozwiązań, zarówno długo- jak i krótkoterminowe, np. zwiększenie subwencji ogólnej na 2019 rok, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do transportu publicznego, a nawet zwiększenie udziału JST w podatku PIT. Najważniejsze jednak jest obniżenie taryfy opłat dla JST, a także znalezienie rozwiązania dla tych samorządów, które zgodnie z prawem zamówień publicznych, po zakończeniu procedury przetargowej już podpisały niekorzystne umowy na znacząco droższą energię elektryczną.
Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski przypomniał przy tym, że miasta od lat inwestują w energooszczędność i w tej kwestii nie można spodziewać się wielkich oszczędności, podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wybór korzystnych taryf (np. nocnej dla oświetlenia ulicznego). Bez szybkich działań rządu nieuniknione będą podwyżki cen wody, śmieci czy transportu miejskiego.
Wiceminister Skobel zapewnił, że czeka na propozycje samorządowców, bo rozwiązania są przygotowywane w trybie pilnym. W sprawie zakończonych przetargów trwają narady z prawnikami i rozważane jest wykorzystanie zapisu mówiącego o możliwości zerwania umowy „ze względu na ważny interes społeczny”.
O podwyżkach dla nauczycieli
W sprawach różnych Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji poruszył kwestię doniesień medialnych, według których minister edukacji, Teresa Zalewska na spotkaniu ze związkami zawodowymi nauczycieli, które odbyło się 10 grudnia br. obiecała kolejne podwyżki dla nauczycieli. Spotkanie to odbyło się „ponad głowami” samorządowców. Tymczasem to oni potem wypłacają pensje, a – jak wynika z szacunków samorządowych – tylko w tym roku zabrakło blisko 600 mln zł na te podwyżki. Jeśli błąd w obliczeniach MEN nie zostanie poprawiony, to będzie się on powielał w kolejnych latach i zwiększał dziurę finansową w JST. Komisja zdecydowała, że w styczniu odbędzie się połączone posiedzenie dwóch zespołów Komisji Wspólnej: finansowego i oświatowego, by zająć się problemem.
Życzenia świąteczne

Komisja Wspólna zakończyła się wzajemnymi życzeniami spokojnego , radosnego czasu świąt Bożego Narodzenia i wielu sukcesów w nadchodzącym nowym roku. - Warto powiedzieć jeszcze w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, że przecież te małe-wielkie sukcesy samorządowe składają się na jeden wielki sukces Rzeczypospolitej Polskiej. I za to chciałbym Państwu podziękować. – powiedział Paweł Szefernaker, współprowadzący obrady Komisji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

hh