Od nowego roku zmienili się obaj współprzewodniczący Komisji Wspólnej – po stronie rządowej został nim Joachim Brudziński, szef MSWiA, a po samorządowej - Wojciech Długoborski z UMP.

Od nowego roku zmienili się obaj współprzewodniczący Komisji Wspólnej – po stronie rządowej został nim Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, a po stronie samorządowej – Wojciech Długoborski, wiceburmistrz Chojny, który zgodnie z ustaleniami samorządowców przez najbliższe 8 miesięcy będzie współprzewodniczył obradom z ramienia Unii Miasteczek Polskich.

- Chciałbym życzyć Państwu i sobie, aby te nasze comiesięczne spotkania przynosiły dobre efekty i żebyście mieli przekonanie, że rząd premiera Morawieckiego jest ustawiony przodem do samorządów. Widzimy w Was partnerów, a nie żadnych konkurentów (…) Wola współpracy jest absolutnie szczera. Życie pokaże, czy będziemy mogli powiedzieć, że dobrze wykonaliśmy naszą pracę – powiedział rozpoczynając spotkanie 31 stycznia br. minister Brudziński. I dodał, że niezależnie od różnic, jakie są między partnerami rządowymi i samorządowymi, łączy ich poczucie odpowiedzialności i chęć rozwoju ojczyzny.
Przedstawił także pełnomocnika ds. samorządowych, Pawła Szefernakera, powołanego na to stanowisko decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. Szefernaker jest sekretarzem stanu w MSWiA, jego rolą będzie „bezpośredni, operacyjny kontakt” z samorządowcami, a także bieżące prowadzenie spotkań i rozmów z nimi. Będzie współprzewodniczył aż trzem zespołom roboczym KWRiST: ds. Ustrojowych, ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Metropolitalnych.
Szefernaker zapewnił, że sprawy samorządowe są mu bliskie, a jego zadaniem jest „ponadresortowa” odpowiedzialność za koordynację relacji rządu z samorządem. Minister ma świadomość wielkiego wyzwania, bo w wielu kwestiach obie strony będą się różnić.
- Chciałbym Państwu zagwarantować swoją dyspozycyjność i dialog, na który – pomimo różnic – jako pełnomocnik rządu będę stawiał – powiedział. Dodał też, że od dwóch tygodni we współpracy z ministrem Wojciechem Janczykiem z Ministerstwa Finansów pracuje nad systemowym rozwiązaniem problemów nadmiernego zadłużania gmin, których przykładem jest casus gminy Ostrowice.

W części roboczej Komisja omawiała m.in. projekt ustawy o jawności życia publicznego. Prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz wymienił zagrożenia, jakie niesie projekt, związane z odpowiedzialnością karną kierowników JST za błędy pracowników, naruszenie zasady domniemania niewinności (odpowiedzialność już po postawieniu zarzutów, a nie po skazaniu przez sąd) czy ograniczenie możliwości zasiadania m.in. w radach nadzorczych spółek przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ustalono, że samorządowcy mogą jeszcze zgłaszać uwagi, a projekt wróci na kolejną Komisję.

Z kolei w przypadku tzw. ustawy reprywatyzacyjnej, której nowa wersja pojawiła się kilka dni temu zdecydowano, że opinię podejmie Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych, który zostanie pilnie zwołany.

Wiceminister cyfryzacji, Karol Okoński przedstawił wstępną koncepcję Kodeksu cyfrowego (w załączeniu), czyli „programowej legislacji dla obszaru informatyzacji w Polsce”, która miałaby zastosowanie do wszystkich podmiotów administracji publicznej, ale także sądów oraz podmiotów prywatnych, które wykonują zadania ze środków publicznych.

Szersza relacja ukaże się wkrótce w "Samorządzie Miejskim".

Hanna Hendrysiak