Po kontroli NIK dotyczącej dotacji dla samorządu na zadania zlecone Związek Miast Polskich na sierpniowym posiedzeniu Komisji Wspólnej ponownie wystąpił o policzenie wszystkich kosztów tych zadań.

Po kontroli NIK dotyczącej dotacji dla samorządu na zadania zlecone Związek Miast Polskich na posiedzeniu Komisji Wspólnej 30 sierpnia br. ponownie wystąpił o rzetelne policzenie wszystkich kosztów tych zadań, a także o umożliwienie wykazywania ich dofinansowania ze środków własnych JST w sprawozdawczości budżetowej.

Przypomnijmy, że w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że „proces standaryzacji obliczania dotacji celowej na obsługę spraw obywatelskich przeprowadzono nierzetelnie”, bo policzono tylko koszty wynagrodzenia pracowników. NIK zaleca więc ponowne zweryfikowanie i uzupełnienie metodologii opracowanej przez Ministerstwo Finansów. Zaznacza też, że JST dofinansowywały te zadania własnymi środkami, co ograniczało im możliwość finansowania zadań własnych.

Teresa Czerwińska, wiceminister finansów obiecała zająć się kompleksowo tą kwestią, chce jednak najpierw dokonać analizy, a potem szczegółowej standaryzacji zadań zleconych i ich kompleksowej wyceny. Jej zdaniem wykazywanie w sprawozdaniach środków dokładanych przez samorządy do zadań zleconych powinno być efektem tych prac, a nie odwrotnie. Dodała, że konieczna będzie współpraca jej ministerstwa z innymi resortami, zwłaszcza mswia, jako że nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i szczegółowe informacje mają dysponenci poszczególnych części budżetowych.

Samorządowcy zaznaczyli, że dopłacają do zadań zleconych od wielu lat i nie chcą czekać aż zostanie przeprowadzona standaryzacja zadań zleconych, bo z doświadczenia wynika, że ten proces jest długi. Tymczasem, chociaż samorządy wciąż dopłacają do zadań rządowych, to informacja o tym „nie występuje publicznie”.

- Dotacje otrzymujemy, pieniądze dopłacamy i powinniśmy móc to jasno pokazać już w tej chwili – mówił Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej.

Jak przypomniał Adam Struzik, współprzewodniczący Komisji ze strony samorządowej, marszałek województwa mazowieckiego samorządowcy zwracali się o standaryzację zadań zleconych już do poprzedniego rządu. Problem nie został rozwiązany. Dzisiaj dopłacanie do zadań zleconych jest powodem procesów sądowych między stroną samorządową a rządową, im szybciej więc te sprawy zostaną uregulowane, tym lepiej. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że niektóre regionalne izby obrachunkowe kwestionują wydatki JST na dofinansowanie zadań zleconych.
Komisja ustaliła, że rozpoczną się prace analityczne, a pierwsze dyskusje odbędą się na zespole finansowym KWRiST.

Więcej informacji z KWRIST w najbliższym numerze "Samorządu Miejskiego"

Hanna Hendrysiak