Kwestie związane ze zmianą granic miejscowości oraz akcją informacyjną dotyczącą nowych zasad segregacji odpadów były głównymi tematami KWRiST 19 lipca br.

Kwestie związane ze zmianą granic miejscowości, a także akcją informacyjną dotyczącą nowych zasad segregacji odpadów były głównymi tematami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 19 lipca br.
Wydawane corocznie rozporządzenie resortu administracji dotyczące zmiany granic miejscowości, co roku budzi emocje, chociaż trzeba zaznaczyć, że większość planowanych zmian jest uzgodniona przez wszystkie strony. Tym razem kontrowersje powstały wokół poszerzenia granic Konina i Ostrołęki. Po dyskusji strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia, z wyjątkiem tych dwóch zmian, dla których zaproponowano odłożenie decyzji na przyszłość. Pozytywną opinię co do całości rozporządzenia miał Związek Miast Polskich (stanowisko Zarządu ZMP w załączeniu).
Na Komisji Wspólnej głos zabrali wójtowie Starego Miasta i Rzekunia, które w wyniku zaproponowanej zmiany zostaną zmniejszone. Przekonywali, by nie podejmować decyzji o przyłączeniu części ich gmin do miast już w tym roku, lecz by dać lokalnym społecznościom jeszcze rok na rozmowy.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Sebastia Chwałek zapewnił, że obie kwestie zostaną jeszcze przedyskutowane przez Radę Ministrów, zauważył jednak, że w przypadku poszerzenia granic Ostrołęki trzeba brać pod uwagę główny powód tej zmiany, jakim jest chęć rozbudowy elektrowni. Potencjał niezbędny do rozbudowy ma miasto. Przypomniał też, że po raz pierwszy pomysł rozszerzenia Ostrołęki pojawił się już w 2000 roku, a więc strony miały 17 lat, by przedyskutować wszystkie sporne sprawy.
Rozporządzenie musi zostać wydane do 31 lipca, by mogło wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Promować segregację odpadów

Na wniosek Związku Miast Polskich Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska przedstawił informację na temat planowanych działań edukacyjnych w związku z wejściem w życie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów (prezentacja w załączniku). Przypomniał też, że rząd wprowadził je w związku z koniecznością zwiększenia odzysku odpadów z dzisiejszych 26% do 50% już w 2020 roku. Resort środowiska planuje m.in. emisję spotów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów sponsorowanych czy udział w targach POL-ECO-SYSTEM. Do tej pory powstała strona internetowa: naszesmieci.pl, został opracowany przewodnik dla gmin „Wspólny system segregacji odpadów”, wysłano także do wszystkich urzędów gmin i urzędów wojewódzkich newsletter informacyjny; na stronie ministerstwa są do pobrania naklejki na pojemniki na odpady, by uspójnić system w całym kraju.

Aby uzyskać zamierzony efekt konieczna jest bardzo szeroko zakrojona akcja promocyjna, najlepiej w mediach ogólnopolskich, uważają samorządowcy.
- Bez dużej kampanii społecznej i zaangażowania środków nie uda się osiągnąć celu 50% odzysku. Trzeba poszerzyć grupę docelową o osoby niekorzystające z narzędzi informatycznych. W najbliższych miesiącach koniecznie trzeba wzmocnić kampanię informacyjną i wrócić do tej kwestii na Komisji Wspólnej pod koniec br. – powiedział Marek Wójcik Wójcik z ZMP.
Wiceminister Mazurek zapewnił, że jego resort jest otwarty na współpracę z samorządami, wspieranie i nagłaśnianie dobrych praktyk. Przypomniał, że gminy winny stosować zachęty finansowe dla mieszkańców, a także wzmocnić kontrolę segregacji, pokazać, że odpady to nie śmieci, lecz surowce, które można wykorzystać ponownie.

Sierpniowe posiedzenie Komisji Wspólnej zostało zaplanowane na 30 sierpnia br., w ostatnią środę miesiąca.