Plany pracy na przyszły rok oraz zmiany w podziale subwencji oświatowej to najważniejsze sprawy omawiane przez KWRiST 14 grudnia br.

Debaty 2017

Samorządowcy zaproponowali dwa kolejne tematy do debat problemowych, które będą prowadzone przez KWRiST w styczniu i lutym przyszłego roku. Pierwszy z nich to dostęp do informacji publicznej. Stosunkowo niedawno przyjęte przepisy prawne wychodziły naprzeciw oczekiwaniom obywateli, bo w państwie prawa informacja publiczna powinna być powszechnie dostępna, ale okazało się, że to prawo bywa nadużywane lub interpretowane w sposób nie całkiem zgodny z pierwotnymi założeniami – uzasadniał propozycję Marek Olszewski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej ze strony samorządowej.

Na kolejny miesiąc zaplanowano z kolei debatę o możliwościach rekompensowania jednostkom samorządu terytorialnego utraty dochodów własnych.

Zmiany podziału subwencji oświatowej

Samorządowcy ze zdumieniem przyjęli fakt, że ministerstwo edukacji w grudniu zmieniło propozycję podziału subwencji oświatowej. Zaledwie 30 listopada br. projekt rozporządzenia w tej sprawie został – co raczej wyjątkowe – pozytywnie zaopiniowany, jako że MEN uwzględnił wszystkie uwagi samorządowców. Tymczasem projekt (załączony pod tekstem) się zmienił, ponieważ okazało się, że lawinowo rośnie liczba orzeczeń o różnego rodzaju niepełnosprawnościach uczniów, w tym niepełnosprawnościach sprzężonych, które mają wielokrotnie wyższe wagi (ponad standard A) i pociągają za sobą wyższe koszty. To wymusiło przesunięcie środków finansowych i obniżenie standardu A w stosunku do pierwotnych założeń.

Jak wyjaśniał współprzewodniczący Marek Olszewski, pierwotne kwoty subwencji oświatowej były wyższe i te wyższe wielkości wpisano do projektów budżetów JST, a niektóre samorządy już w grudniu uchwaliły budżety na 2017 r. Teraz będą zmuszone je korygować. Jego zdaniem największym problemem nie są przesunięcia kwot między różnymi rodzajami JST, prawdziwym problemem jest faktyczne obniżenie standardu A w stosunku do pierwotnej informacji oraz fakt, że burzy to przygotowane przez samorządy założenia do budżetów, bądź gotowe budżety.
W tej sytuacji projekt został negatywnie zaopiniowany.

Korzystać z dorobku samorządu
Życzeniami zdrowych, pogodnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz większą liczbą uzgodnionych projektów w nowym roku – kończył grudniowe spotkanie współprzewodniczący obradom ze strony rządowej wiceminister Sebastian Chwałek.
Nowy rok wyobrażamy sobie jako rok dobrej współpracy w ramach Komisji i na wszystkich innych polach naszej współpracy. Samorząd istnieje długo, swoją historią sięgamy do 20-lecia międzywojennego – chcielibyśmy i prosimy, aby z naszego dorobku korzystać, bo Rzeczpospolita może na tym tylko zyskać. – odpowiedział współprzewodniczący Marek Olszewski.

Hanna Hendrysiak