Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Nieruchomościami 21 czerwca dyskutowano m.in. o komunalizacji przez gminy mienia państwowego znajdującego się we władaniu przedsiębiorstwa PKP.

21 czerwca 2017 r w Inowrocławiu obradowała Komisja Gospodarki Nieruchomościami. Głównymi tematami posiedzenia Komisji była dyskusja nad problematyką komunalizacji przez gminy mienia państwowego znajdującego się we władaniu przedsiębiorstwa PKP w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2017 roku, sygn. I OPS 2/16.

Komisja zapoznała się także z uwagami dyrektora Biura ZMP, Andrzeja Porawskiego dotyczące projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Komisja zwraca uwagę na szereg zdublowanych artykułów w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Członkowie Komisji rozmawiali też o projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zajęli się również analizą aspektów prawnych problematyki wywłaszczania nieruchomości i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz skutkami, z jakimi spotkają się samorządy. Komisja zwraca uwagę na potrzebę zajęcia jasnego i silnego stanowiska w tej sprawie przez samorządy, w obawie przed spotkaniem się z zarzutami o niegospodarność.