O projekcie ustawy o kooperatywach, o nowelizacji ustaw mieszkaniowych oraz o wspieraniu termomodernizacji rozmawiali członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej ZMP.

W dniu 20 maja 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju niemożliwe było zorganizowanie spotkania w dotychczasowej formule, dlatego członkowie Komisji spotkali się on-line, za pośrednictwem platformy Clickmeeting. W spotkaniu udział wzięło 15 osób.

Głównym tematem obrad była dyskusja dotycząca przesłanych do członków Komisji pakietów ustaw: Projekt ustawy kooperatywy, Projekt ustawy o zmianie ustaw mieszkaniowych, Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji.

Uczestnicy wymienili się również doświadczeniami w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym w poszczególnych miastach w czasie trwania pandemii.

Wszyscy członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej zostali zaproszeni do udziału w seminarium on-line organizowanym przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, które odbędzie się w dniach 4-5 czerwca br. Tym razem tematem spotkania będzie mieszkalnictwo jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. 

Ewa Ziółkowska