4 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta Jaworzna odbyło się spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP.

Spotkanie poprowadził Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.

Zostało jednogłośnie wybrane prezydium komisji:

Przewodniczący – Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Mejer, Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej

Sekretarz – Małgorzata Izdebska, Sekretarz Gminy Wołomin.

Głównym tematem spotkania była dyskusja nt. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podczas której wraz z zaproszonym gościem – Maciejem Kiełbusem  z kancelarii prawnej - przygotowano uwagi do tego dokumentu, które następnie zostały przekazane Zarządowi ZMP.  Zarząd Związku opracował stanowisko w tej sprawie.

Uczestnicy spotkania zaproponowali tematykę kolejnych spotkań komisji, a także termin następnego posiedzenie Komisji na wrzesień br.