Nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wynikająca z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego była głównym tematem spotkania

W dniu 11 października 2017 roku w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy odbyło się posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP. Spotkanie prowadził Roman Rohaczyński, Przewodniczący Komisji.

Głównym jego celem było omówienie proponowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustalono, że wszystkie uwagi do projektu nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego zostaną zebrane i opracowane przez przewodniczącego Komisji, a następnie przekazane Zarządowi ZMP (uwagi w załączeniu).

Dyskutowano także o pracy Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii oraz podzespołów działających w ramach tego zespołu i działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Paweł Krawczyk