W dniach 21 i 22 września 2017 roku w Kołobrzegu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

W dniach 21 i 22 września 2017 roku w Kołobrzegu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski, zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Jerzy Wolski, zastępca Prezydenta Kołobrzegu.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja gospodarzy dotycząca placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kołobrzeg.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Jakuba Tomaszewskiego, przedstawiciela NUADU, platformy ułatwiającej dyrektorom szkół oraz nauczycielom monitorowanie rozwoju każdego ucznia i pracy całej klasy, a także wspomagającej indywidualizację w nauczaniu, która jest jednym z priorytetów współczesnej oświaty. Wykorzystując platformę nuadu.pl, każdy nauczyciel może wykryć w szybki i precyzyjny sposób wszelkie braki uczniów, dając im jednocześnie możliwość dodatkowego rozwoju.

Następnie członkowie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich przeprowadzili wybory uzupełniające do prezydium Komisji. Wybrano dodatkowo dwóch wiceprzewodniczących: Beatę Chrzanowską, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku oraz Jarosław Hupało, radnego Miasta Włocławka.

Po dyskusji zostało wypracowane i przyjęte stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich odnoszące się do proponowanych przez MEN zmian w oświacie.

Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: przełom listopada/grudnia 2017 roku w Kędzierzynie Koźlu.

Ewa Ziółkowska