Dokumenty XXXVII ZGROMADZENIA OGÓLNEGO w Dąbrowie Górniczej, 3-4 marca 2016

XXXVII ZGROMADZENIE OGÓLNE
25-lecie restytucji Związku Miast Polskich
100-lecie praw miejskich Dąbrowy Górniczej

Dąbrowa Górnicza, 3 - 4 marca 2016

  • Uchwała nr 5 /2016 XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 marca 2016 r.
  • XXXVII ZGROMADZENIE OGÓLNE 25-lecie restytucji Związku Miast Polskich
  • 25 Srebrnych Laurów na 25-lecie ZMP
  • XXXVII ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH Dąbrowa Górnicza, 3 - 4 marca 2016 Stanowisko w sprawie konsolidacji podatku VAT w gminach
  • XXXVII ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH Dąbrowa Górnicza, 3 - 4 marca 2016 Stanowisko w sprawie zmian w systemie edukacji
  • Wnioski zespołu ds. polityki społecznej
  • Wnioski zespołu ds. rewitalizacji