Wybory samorządowe - to temat przewodni konferencji „PR w Samorządzie i Administracji Państwowej”, która odbędzie się w dniach 27-29 września 2017 r. w Krakowie.

Kilkanaście wykładów autorskich, panele dyskusyjne, warszta­ty i spotkania z ekspertami public relations z Polski i zagrani­cy. Temat przewodni: Marketing polityczny a polityka wybo­rów. Tak zapowiada się XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej, która odbędzie się w Krakowie w dniach 27-29 września.

Po raz kolejny Kraków stanie się miejscem spotkania wysokiej klasy specjalistów z zakresu public relations z samorządowcami z całej Polski. Tym razem tematem przewodnim są wybory samorządowe, które odbędą się jesienią 2018 roku. Biorąc pod uwagę, że XIV Ogólnopolska Konferencja „PR w Samorządzie i Administracji Samorządowej” odbędzie się we wrześniu 2017 roku, wiele cennych informacji i wiedzę wyniesio­ną z tego spotkania, będzie można wykorzystać i zastosować w kampanii wyborczej.