Związek Miast Polskich oraz jego stały partner - firma VULCAN zorganizowały w Tychach, Lublinie, Poznaniu i Sopocie cykl konferencji ,,Wyzwania oświaty samorządowej - dziś i jutro".

Związek Miast Polskich oraz jego stały partner - firma VULCAN zorganizowały w Tychach, Lublinie, Poznaniu i Sopocie cykl konferencji ,,Wyzwania oświaty samorządowej - dziś i jutro".

Głównym założeniem konferencji było omówienie w gronie specjalistów z miast najważniejszych problemów dotyczących samorządowej oświaty. W czterech spotkaniach, w których uczestniczyło łącznie ok. 80 osób z różnych jednostek samorządowych, wzięli udział zarówno burmistrzowie i prezydenci miast, jak i dyrektorzy wydziałów edukacji, sekretarze i skarbnicy miejscy oraz szefowie centrów usług wspólnych. Konferencje zorganizowane zostały w czterech miastach, położonych w różnych częściach Polski, by umożliwić uczestnikom wybór najkorzystniejszej lokalizacji.

Organizatorzy uznali, że trudna sytuacja samorządowej oświaty, będąca efektem reformy oraz pogłębiającego się niedofinansowania, wymaga - oprócz działań lobbingowych - także omówienia najważniejszych problemów zarządczych z przedstawicielami miast. Podczas konferencji poruszano problemy, które w nadchodzących latach - jawiących sie jako lata trudne, bo wprowadzające reformę edukacji - dotykać będą zarówno gminy, jak i powiaty oraz miasta na prawach powiatu.

Konferencje zorganizował Związek Miast Polskich z inicjatywy jego stałego partnera - firmy VULCAN.
Szeroką relację z konferencji opublikujemy w marcowym numerze miesięcznika ,,Samorząd Miejski".