Kolejne polskie miasto gości wystawę Wypędzeni 1939... 13 października br. wystawa została otwarta w Gnieźnie w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Kolejne polskie miasto gości wystawę Wypędzeni 1939... 13 października br. wystawa została otwarta w Gnieźnie w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Hans Henning Hahn z uniwersytetu w Oldenburgu.

Gniezno to kolejny etap objazdu tej wystawy, prezentowanej dotychczas w blisko 30 miastach Polski.

Organizatorami gnieźnieńskiej prezentacji są Związek Miast Polskich, Fundacja Konrada Adenauera oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przy współpracy Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej o otwarciu wystawy w Gnieźnie tutaj

Wypędzeni 1939... to cykl projektów Związku Miast Polskich, zainicjowany w roku 2009, kiedy to powstała wystawa pod tym tytułem, poświęcona deportacjom obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. W skład ziem wcielonych bezpośrednio do Rzeszy wchodziła Wielkopolska, część ziemi łódzkiej, Pomorze, północne Mazowsze, Śląsk i ziemia żywiecka. Celem okupanta na tych terenach była całkowita germanizacja, wysiedlono kilkaset tysięcy obywateli polskich, by na ich miejscu osiedlać Niemców.

Objazd wystawy w Polsce wiąże się każdorazowo – z poszukiwaniem świadków historii i zbieraniem materiałów obrazujących lokalne historie deportacji. Dzieje się to zawsze we współpracy ze środowiskami lokalnymi.

Wystawa była pokazana dotychczas w blisko 30 miejscach w Polsce oraz w Berlinie w wersji niemieckiej, w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie. Od 27 października prezentowana będzie w Poznaniu przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

W ramach działania Związku powstała też dwujęzyczna książka (Wypędzeni 1939. Vertriebene 1939, redakcja Jacek Kubiak, Agnieszka Łuczak, współpraca Małgorzata Schmidt, Janusz Zemer, Poznań 2015) oraz strona WWW połączona z biblioteką cyfrową www.wypedzeni1939.pl .

Partnerami objazdu wystawy na temat deportacji z ziem wcielonych do III Rzeszy są lub byli:
Instytut Pamięci Narodowej, Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Unijny Fundusz „Europa dla Obywateli”, Muzeum Historii Polski (Program „Patriotyzm Jutra”), Instytut Zachodni, Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk.