Wraz z początkiem roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP”. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule partnerskiej.

1 stycznia 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP.

Projekt zakłada wypracowanie koncepcji ogólnej oraz wykonawczej elektronicznego systemu monitorowania usług publicznych, którego realizacja stanowić będzie przedmiot projektu planowanego do uruchomienia w kolejnych latach wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule partnerskiej przy współpracy z:

  • Głównym Urzędem Statystycznym,
  • Związkiem Miast Polskich,
  • Związkiem Powiatów Polskich oraz
  • Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.

Budżet projektu zamyka się w kwocie niespełna 9,7 mln złotych (środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach Działania 2.18 PO WER), a planowany termin jego zakończenia to 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się tutaj.