Związek Miast Polskich realizuje projekt pt. Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Jednym z jego elementów jest wystawa „Wypędzeni 1939…”, która była już prezentowana w 20 miastach Polski.


 

 

Wypędzeni 1939…

 

Związek Miast Polskich realizuje projekt pt. Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Jednym z jego elementów jest wystawa „Wypędzeni 1939…”, która była już prezentowana w 20 miastach Polski.

         W ramach projektu powstaje strona internetowa, upamiętniająca deportacje i udostępniająca tematycznie powiązane zasoby ze zbiorów publicznych i prywatnych, publikacja książkowa oraz nowe, lokalne plansze do wystawy Wypędzeni 1939..., która dotychczas była prezentowana w 20 miastach Polski. W kolejnych dwóch latach będzie pokazana w kolejnych miastach Polski, a także na terenie Niemiec. 

         W każdym z miast polskich, które odwiedzi WYSTAWA, do działania włączeni zostaną – jako WOLONTARIUSZE – młodzi ludzie oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, mediów i liderów opinii. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy staną się poprzez te działania TEMATEM DEBATY I REFLEKSJI OBYWATELSKIEJ w odwiedzanych przez wystawę miastach, w Polsce i w Europie.  

         W ramach projektu aranżowane będą wydarzenia kulturalne (projekcje filmowe, spotkania dyskusyjne, wystawa), adresowane do ogółu mieszkańców miast. Jednocześnie trwać będą starania o pozyskiwanie szkół, w których przeprowadzone zostaną warsztaty (obejmujące techniki dokumentowania wydarzeń historycznych, zasady pracy w małych zespołach, redagowanie materiałów). Poszukiwani też będą wolontariusze, których zadaniem będzie szukanie informacji i relacji o deportacjach oraz innych ważnych wydarzeniach czasu okupacji w najbliższym sąsiedztwie poprzez rozmowy z dziadkami, odpytywanie sąsiadów, przeszukiwanie zasobów lokalnych muzeów czy archiwów. Prowadzone też będą KONSULTACJE i SZKOLENIA ON LINE zwiększające kompetencję historyczną, dziennikarską i artystyczną WOLONTARIUSZY. Efektem pracy z wolontariuszami będą nagrania (głównie video) oraz kopie dokumentów i fotografii. Z tych „rekordów” budowana będzie strona internetowa. Będzie ona też narzędziem komunikacji uczestników projektu. Z udziałem wolontariuszy powstaną również plansze o tematyce lokalnej, które będą stałymi elementami kolejnych odsłon wystawy. 

         W każdym z miast - na podstawie dokumentacji prowadzonej przez wolontariuszy – wyłonione zostaną trzy lub cztery osoby, świadkowie historii, których relacje będą nagrane z udziałem profesjonalnej ekipy filmowej i przeznaczone do emisji telewizyjnej.

Patronat nad projektem objął Program 1 TVP SA oraz TVP Poznań. 

 

PARTNERZY KRAJOWI:

INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, ARCHIWUM PAŃSTWOWE w Poznaniu,

PARTNERZY LOKALNI - instytucje kultury i szkoły w wybranych 8 miastach Polski.

PARTNERZY ZAGRANICZNI:

Stowarzyszenie AUDIOVIZUALO MAKSLU STUDIJA na Łotwie, DEUTSCH - POLNISCHE GESELLSCHAFT, sieć stowarzyszeń przyjaźni polsko-niemieckiej w Niemczech, UNIWERSYTET w KŁAJPEDZIE.