Opracowanie kierunków rozwoju strategicznego i poprawa jakości wybranych usług publicznych - to cele warsztatów, które były kolejnym etapem projektu realizowanego przez ZMP w ukraińskich hromadach.

W projekcie biorą udział samorządowcy z Kostrzyna n/Odrą i Wieruszowa.

Warsztaty w ukraińskich hromadach, w obwodzie chmielnickim i tarnopolskim, są kolejnym etapem realizacji projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców w planowaniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicznych, w nowych połączonych hromadach na Ukrainie”, współfinansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji (PKWD), realizowanego przez Związek Miast Polskich (ZMP), we współpracy ze Związkiem Miast Ukrainy.

Celem rozpoczętych w czerwcu warsztatów, jest opracowanie przez każdą z hromad „Kierunków rozwoju strategicznego” i wybranie dwóch usług publicznych, dla których powstaną plany poprawy jakości. W czerwcu, w każdej z hromad obwodów chmielnickiego i tarnopolskiego powstały grupy robocze, składające się z ok. 25 osób, które tworzą merowie gmin, kluczowi pracownicy administracji, sołtysi (ukr. starostowie jednostek administracyjnych tworzących połączoną hromadę), kierownicy placówek oświatowych, kultury, przedsiębiorcy itp.

W sierpniu (16-26.08), w każdej z hromad uczestniczących w projekcie (Shumsk, Skalat i Pidvolochysk z obwodu tarnopolskiego oraz Makiv i Medzhybyzh z obwodu chmielnickiego), odbywają się trzecie z kolei warsztaty. Gośćmi Medzhybozh’a i Makiva w obwodzie chmielnickim, byli przedstawiciele polskich miast – Kostrzyna n/Odrą i Wieruszowa, które w maju gościły ukraińskich samorządowców.

Polscy samorządowcy dzielili się doświadczeniem w zakresie planowania i wdrażania budżetu, strategii rozwoju miasta oraz współpracy z inwestorami. Podczas wizyty w hromadzie Makiv, burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył i Mer Makiva Anatolij Kushnir, podpisali także list intencyjny o nawiązaniu współpracy partnerskiej. Gotowość kontynuowania kontaktów z Medzhybozhem, zadeklarował także Burmistrz Kostrzyna n/Odrą – Andrzej Kunt.

Gminy obwodu tarnopolskiego przedstawicieli polskich miast - Solca Kujawskiego, Nowego Tomyśla, Kobyłki i Mszczonowa - gościć będą na kolejnych z cyklu warsztatach, w drugiej połowie września.

Link do audycji TV, z udziałem uczestników naszego projektu https://www.youtube.com/watch?v=eVKrhik1uiU

Alicja Stachowiak, kierownik projektu, specjalista ds. współpracy zagranicznej.