21 lutego 2019 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o ponownym przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Wrocław będzie 303 miastem i 17 miastem wojewódzkim wśród miast członkowskich ZMP.

21 lutego br. Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o ponownym przystąpieniu do Związku Miast Polskich. W głosowaniu za przystąpieniem opowiedziało się 29 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu (nikt nie był przeciwny). Delegatem do Zgromadzenia Ogólnego ZMP będzie prezydent miasta, Jacek Sutryk.

Wrocław będzie 303 miastem i 17 miastem wojewódzkim, które wpisało się w poczet miast członkowskich Związku Miast Polskich. Obecnie ze stolic regionów do ZMP nie należy tylko Szczecin. Wrocław należał do Związku już wcześniej – pierwszą decyzję o przynależności do ZMP rajcy miejscy przegłosowali 21 października 1994 r. Przez 10 lat uczestnictwa w pracach ZMP miasto było aktywnym jego członkiem. Szczególnie ważne było zaangażowanie wiceprezydenta Wrocławia w latach 1994-1997 i po 2002, Sławomira Najnigiera, który wspierał stowarzyszenie miast ekspercko, m.in. w dziedzinie mieszkalnictwa. Liczne dobre przykłady zarządzania z Wrocławia, wyłonione np. w konkursach organizowanych przez ZMP, były też często prezentowane podczas licznych konferencji i stały się wzorem do naśladowania dla innych miast.

W uchwale, którą dzisiaj przegłosowali radni, podkreślono, że u podstaw podjęcia decyzji o przystąpieniu do ZMP leży wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów. „Dzięki przystąpieniu do Związku - Wrocław będzie reprezentowany we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Zyska możliwość wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań im zleconych przez administrację rządową, podejmowania wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej, prowadzenia pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego.” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Przedstawiciele Wrocławia liczą również, że dzięki przystąpieniu do Związku będzie miał możliwość inicjowania i opiniowania projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych.

- Cieszymy się z decyzji Wrocławia. Nasza skuteczność zależy od wielu czynników, w tym także od siły Związku, a siła Związku to m.in. jego liczebność. Wzrost liczby członków na pewno pomaga zwiększyć w istotny sposób naszą efektywność. Teraz najważniejsza jest solidarność miast, które wspólnie walczą o swoje sprawy. Obecność stolicy Dolnego Śląska w Związku na pewno wzmocni nasz wspólny głos, a to w aktualnej sytuacji samorządów jest nam wszystkim szczególnie potrzebne – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic.