W Wolsztynie zostanie zrewitalizowany dworzec kolejowy oraz tereny do niego przyległe. Powstanie zintegrowane centrum komunikacyjne, czyli dworzec kolejowy i autobusowy z odpowiednim zapleczem.

Umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie”.

W ramach realizowanej inwestycji powstanie zintegrowane centrum komunikacyjne, czyli dworzec kolejowy i autobusowy z odpowiednim zapleczem takim, jak poczekalnia, restauracja, kasy biletowe, toalety. Ponadto w obiekcie zlokalizowane zostanie kino społecznościowe na budowę, którego gmina również pozyskała środki zewnętrzne.

Blisko 4,2 mln zł zostanie przeznaczone na projekt obejmujący budynek dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi, którego nowy, wyższy standard poprawi znacznie warunki podróżowania, w tym umożliwi zmianę środka lokomocji z autobusu, roweru, czy samochodu prywatnego na zbiorową komunikację kolejową. Budynek dworca pełnić będzie również funkcje nierozerwalnie towarzyszące obsłudze ruchu podróżnych, takie jak punkt informacji dla podróżnych, poczekalnia, czy część gastronomiczna na potrzeby przede wszystkim podróżnych. Część budynku uzyska inne przeznaczenie i pełnić będzie funkcje biurowe i usługowe. W ramach projektu powstanie również budynek usługowy obsługujący podróżnych, w którym będą się mieścić m.in. toalety, bagażownia oraz wiata na rowery oraz zbudowane zostaną zadaszenia nad peronami.

Wartość inwestycji wg zawartej umowy: 12 798 832,27 PLN (brutto).

Termin realizacji: do 15 października 2020 roku.