Są jeszcze dwa wolne miejsca w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji". Mogą z nich skorzystać miasta, gminy miejsko-wiejskie oraz wiejskie z terenu całej Polski.

Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych są dla gmin obowiązkowe – mówi o tym ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak prace związane z ich powstawaniem są często procesem trudnym zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników. Problemem jest zwykle to, że konsultacje pojawiają się późno, kiedy gotowy i zaopiniowany jest już projekt planu miejscowego.

Biorąc udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji” gminy będą mogły przeprowadzić konsultacje, które zapewniają, że mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. Takie działanie umożliwia lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

W ramach projektu wspierane są samorządy stojące przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych (studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji). Celem działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na dwóch etapach:
• tworzenia założeń do ich projektów przy aktywnym udziale mieszkańców (wsparciem obejmiemy w sumie 26 gmin w ramach dwóch naborów)
• konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów (wsparciem obejmiemy 6 gmin z tych, które pomyślnie ukończą pierwszy etap konsultacji)

Do projektu zaproszone są gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski.
W projekcie uczestniczą obecnie 22 samorządy, które otrzymały już wsparcie przy opracowaniu Indywidualnych Planów Konsultacji, doradztwo planistów i specjalistów od konsultacji społecznych. Większość z nich doszła już do etapu realizacji zaplanowanych konsultacji i otrzymała wsparcie grantowe na ich przeprowadzenie..
Tym samym w projekcie są 24 samorządy (20 miast i 4 gminy wiejskie), z których aż 17 to miasta członkowskie Związku Miast Polskich.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen
Można tam m.in. zobaczyć, jak wyglądają konsultacje w gminach, które biorą udział w projekcie (aktualności z konsultacji oraz zdjęcia), a także zapoznać się z różnymi materiałami edukacyjnymi (publikacjami, opisami technik i konkretnych przykładów konsultacji) dotyczącymi angażowania mieszkańców w procedury planowania przestrzennego.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj:

Projekt realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (partner wiodący projektu), Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Napraw Sobie Miasto, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich.