W roku 2018 zanotowano wyraźne przyspieszenie w realizacji programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wg stanu na 15 lutego br. podpisano już 2086 umów. Polecamy prezentację i listę projektów

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury 21 lutego br. przedstawiono Informację na temat wykorzystania funduszy UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz z CEF.

Wg stanu na 15 lutego br. podpisano już 2086 umów o dofinansowanie. Wartość podpisanych umów to 170,5 mld zł. Wykorzystano już 77,8% alokacji na podstawie podpisanych umów. Najwięcej projektów dotyczy transportu, środowiska i energii. Polska znajduje się na III miejscu w Europie pod względem środków przekazanych przez KE tytułem refundacji płatności pośrednich jako % absorpcji należnej alokacji UE. Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.: 891 km linii kolejowych, 1324 km nowych autostrad i dróg ekspresowych, 219,3 km linii tramwajowych i metra, 780 km gazociągów, 208 oczyszczalni ścieków, 5,2 tys. km kanalizacji sanitarnej, 397 wspartych obiektów kultury oraz 236 wsparte podmioty lecznicze.

Łączna wartość projektów CEF (transport) to ok. 6 mld euro. Beneficjenci z Polski, samodzielnie lub w międzynarodowych konsorcjach realizują 21 projektów (wkład z CEF to ponad 140 mln euro).

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi na ten temat, szczególnie z projektami dotyczącymi zdrowia i kultury, realizowanych w miastach.