Zdaniem ​Rady Działalności Pożytku Publicznego, wprowadzenie nowych wzorów umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych powinno nastąpić po 1 marca 2019 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji kończy swoje prace. Na ostatnim posiedzeniu przestrzegała przed szybkim wprowadzeniem nowych wzorów ofert umów i sprawozdań.

Głównym tematem wrześniowego posiedzenia Rady były projekty rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego. Rząd przedstawił te projekty po wakacjach, konsultuje je we wrześniu 2018 r. – zmiany mają wejść w życie w październiku. Dyskusja dotyczyła tych projektów rozporządzeń, które zawierają nowe wzory ofert, sprawozdań i umów stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych.

Piotr Choroś, reprezentujący w Radzie stronę samorządową zaapelował, żeby wzorem poprzednich lat znaleźć więcej czasu na dyskusję, tym bardziej, że zapowiadana jest przecież zmiana ustawy o działalności pożytku. Drugi, obecny na posiedzeniu reprezentant samorządów, Piotr Drygała, przewodniczący Komisji Partnerstwa i Dialogu ZMP, również argumentował za wstrzymaniem tempa prac. Przekonywał, że szybkie wprowadzenie nowych wzorów z rozporządzeniami spowoduje, że do końca roku samorządy nie będą już ogłaszały konkursów (a najwięcej z nich ogłaszanych jest właśnie w tym okresie). Oceniał, że dobrym momentem na wprowadzenie nowych przepisów jest przełom maja i czerwca.

Zwracano uwagę, że szybkie wejście w życie nowych wzorów, kiedy nie będą one dopracowane, a interpretacja dotycząca poszczególnych zapisów nie będzie jasna, zaszkodzi szczególnie małym organizacjom, szczególnie z terenów wiejskich. Samorządy sobie poradzą, bo muszą. Poradzą sobie też NGO-sy większe, mające w zespołach osoby zajmujące się pisaniem projektów.

W przyjętej niemal jednogłośnie uchwale Rada „pozytywnie opiniuje kierunek zmierzający do uproszczenia procedur związanych ze współpracą finansową administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Jednocześnie uchwała rekomenduje „wprowadzenie nowych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego w czasie umożliwiającym sprawne ich wprowadzenie. Zdaniem RDPP, wprowadzenie nowych wzorów powinno nastąpić po 1 marca 2019 r.”