ZMP zwraca się do MEN o przekazanie informacji dot. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2019. Wprowadzane rozwiązania mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie szkół.

Prezes Związku Miast Polskich w piśmie do Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej, przedkłada prośbę o przekazanie informacji niezbędnych do wydania opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Rozporządzenie to jest niezwykle istotne dla jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w kontekście niedoboru środków na realizację zadań oświatowych, w tym na wypłacanie wynagrodzeń dla nauczycieli. „Wprowadzane w nim rozwiązania mogą negatywnie skutkować na funkcjonowanie szkół, a informacje zawarte w uzasadnieniu do projektu i w ocenie skutków regulacji, nie rozwiewają naszych wątpliwości w tym zakresie.” - czytamy w piśmie.

Chodzi m.in. o przekazanie danych uzasadniających, dlaczego standard A rośnie jedynie o 3,4%, podczas gdy sam wzrost wynagrodzeń w 2019 roku ma wynieść 5%, wyjaśnienie ustalenia proporcji wag na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w opinii Związku środki muszą być adekwatne do faktycznych kosztów świadczenia tej pomocy), udostępnienie danych uzasadniających ustalenie wag na uczniów kształcących się w niektórych zawodach (duże zmniejszenia skali finansowania).

Związek Miast Polskich nie podziela opinii autorów oceny skutków regulacji dotyczącej projektu tego rozporządzenia, szczególnie w tym, że wejście w życie tej regulacji nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Jest wręcz odwrotnie. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań, z których część ZMP ocenia jako pożądane, spowoduje niezbędną potrzebę znalezienia dodatkowych 588,17 miliona złotych (bilans zwiększeń i zmniejszania wag). Zagwarantowanie tych środków samorządom uważamy za niezbędne, lecz aktualnie nie znajdujemy ich w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Postulujemy więc o podjęcie kroków zmierzających do zwiększenia nakładów na edukację w budżecie państwa na rok 2019.” - pisze Zygmunt Frankiewicz w imieniu miast członkowskich ZMP.