W dniach 25-27 listopada obyły się w Solcu Kujawskim warsztaty pilotażowe z udziałem zespołu doradców miast ZMP w ramach projektu predefiniowanego będącego częścią Programu „Rozwój lokalny”.

Pojawienie się w mieście zespołu doradców (w skład którego weszli: Barbara Łączna, Grzegorz Godziek, Piotr Jański, Krzysztof Koman, Joanna Ganowicz, Kazimierz Pałasz, Rafał Sułkowski) trafiło w idealny moment w mieście, które kilkanaście tygodni temu rozpoczęło proces aktualizacji swojej strategii rozwoju.

Spotkanie było okazją do zderzenia obrazu miasta prezentowanego przez przedstawicieli samorządu Solca Kujawskiego z nowo wypracowanym w Związku Miast Polskich narzędziem, jakim jest Monitor Rozwoju Lokalnego.

Ukazanie pozycji Solca Kujawskiego na tle innych miast z tak zwanej grupy porównawczej okazało się niezwykle inspirujące dla włodarzy miasta. W spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele władz Solca z jego burmistrz Teresą Substyk, jej zastępczynią Barbarą Białkowską i przewodniczącym Rady Miasta Bartłomiejem Czakim, ale także najwięksi soleccy przedsiębiorcy, przedstawiciele spółek miejskich, instytucji edukacyjnych oraz związanych z tworzeniem oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, a także związanych z pomocą społeczną. Cieszyła obecność na warsztatach przedstawicieli III sektora.

Dwudniowe intensywne warsztaty to okazja do refleksji, z kim powinno się współtworzyć strategię miasta, jakie są jego zasoby, produkty i kluczowe czynniki rozwoju. To także moment na zastanowienie, jakie wyzwania stoją przed Solcem w perspektywie najbliższych lat i co jest tym krytycznym czynnikiem, który może wpływać na rozwój miasta lub go hamować.

Warsztaty były także okazją do rozmowy o wizji rozwoju Solca Kujawskiego w perspektywie roku 2050. Nie obyło się także bez rozmowy o wartościach, które powinny przyświecać całej wspólnocie samorządowej - nie tylko w czasie opracowywania dokumentu, ale także projektowania przyszłości miasta i relacji, które w nim zachodzą.

Dwudniowe spotkanie zakończyła rozmowa o najważniejszych działaniach jakie należy podjąć, aby odpowiedzieć na kluczowe wyzwania rozwojowe.

Wydaje się, że dwudniowe warsztaty i spojrzenie przez doradców ZMP na miasto z nieco innej, zewnętrznej perspektywy, to dobry wstęp do dalszej pracy nad nową strategią miasta.

Więcej na temat warsztatów pilotażowych tutaj