25 i 26 stycznia br. we Wrocławiu odbyły się kolejne warsztaty w ramach inicjatywy DiverCity4 - wzięli w nich udział eksperci z obszarów środowisko i polityka senioralna.

25-26 stycznia 2020 roku odbyły się kolejne warsztaty w ramach inicjatywy DiverCity4. Tym razem w warsztatach udział wzięli eksperci z obszarów środowisko i polityka senioralna. Do Wrocławia przyjechali specjaliści z Norwegii, Islandii i Polski. Zagadnienia poruszane podczas dwudniowej sesji w zakresie polityki społecznej to m.in. poszukiwanie miejskiego modelu aktywności i wsparcia społecznego osób starszych. Grupa ekspertów w ramach obszaru środowisko pochyliła się także nad tematem podejmowania wyzwań środowiskowych w kontekście miejskim. W warsztatach uczestniczyli doradcy miast ZMP - Hanna Czernik i Piotr Olkiewicz.

Efekty wypracowanych rozwiązań będą zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej inicjatywę DiverCity4 zaplanowaną na 28 kwietnia 2020 r. Wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu.

Inicjatywa jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji zadań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

DiverCITY to międzynarodowa inicjatywa poświęcona tematyce miejskiej. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.