Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego realizuje po raz kolejny na zlecenie Ministerstwa Rozwoju cykl warsztatów pod nazwą Akademia Rozwoju Regionalnego.

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego realizuje po raz kolejny na zlecenie Ministerstwa Rozwoju cykl warsztatów pod nazwą Akademia Rozwoju Regionalnego. Zadaniem Akademii jest dostarczenie pracownikom administracji publicznej najnowszej wiedzy o teorii i praktyce rozwoju regionalnego z uwzględnieniem aktualnego kontekstu krajowego i międzynarodowego. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu i noclegu.

Cyklu warsztatów dedykowany jest dla pracowników instytucji centralnych i regionalnych, pracowników urzędów miast, związków i porozumień samorządowych odpowiedzialnych za procesy programowania rozwoju regionalnego i zarządzania strategicznego.

Warsztaty prowadzone są przez wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2017 r. Formularz zgłoszeniowy i wszelkie szczegółowe informacje są dostępne tutaj