Europejski Bank Inwestycyjny, Komitet Regionów, UM Województwa Pomorskiego, UM Łodzi zapraszają do udziału w warsztacie poświęconym inicjatywie JASPERS, który odbędzie się 5 lipca br. w Gdańsku.

Europejski Bank Inwestycyjny, Komitet Regionów, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w UE” zapraszają do udziału w warsztacie poświęconym inicjatywie JASPERS, który odbędzie się 5 lipca 2017 r. w Gdańsku (Sala Teatralna Budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51).

Organizatorami wydarzenia jest Europejski Bank Inwestycyjny/JASPERS, Komitet Regionów, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w UE”.

Warsztat dotyczyć będzie następujących kwestii:

- wdrażanie agendy miejskiej UE;

- dostępność unijnych źródeł finansowania dla miast;

- możliwości wsparcia projektów oferowane w ramach inicjatywy JASPERS.

JASPERS zapewnia wsparcie konieczne do przygotowania szeroko zakrojonych projektów wysokiej jakości, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE i funduszy inwestycyjnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności). JASPERS jest instrumentem wspierającym projekty w wybranych obszarach tematyczny (m.in. rewitalizacji obszarów miejskich, budownictwa socjalnego, inteligentnych rozwiązań dla miast, systemów inteligentnego transportu, wydajności energetycznej, gospodarki ściekowej) bez względu na skalę i wartość projektu.

Warsztat oparty będzie na konkretnych pomysłach projektowych i lokalnych potrzebach na obszarze Słupska, Lęborka, Łodzi oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Zaproszenie kierowane jest również do przedstawicieli korporacji samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń metropolitalnych i instytucji zainteresowanych tematyką miejską. Celem warsztatu będzie wymiana informacji na temat instrumentu JASPERS oraz wypracowanie porozumienia dotyczącego współpracy między przedstawicielami JASPERS a ww. interesariuszami. Wydarzenie w Gdańsku jest drugim z serii czterech lokalnych warsztatów współorganizowanych przez Komitet Regionów oraz
Europejski Bank Inwestycyjny/ i JASPERS. Pierwszy z warsztatów odbył się w maju
br. w Wiedniu, a kolejne zaplanowane są w Atenach i Sofii.

Warsztat odbywa się w ramach cyklu Komitetu Regionów Rozważania nad Europą i będzie oparty o zasadę aktywnego uczestnictwa (udział w sesjach tematycznych I dyskusjach grupowych).

W czasie wydarzenia zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne EN-PL.W załączeniu znajdą Państwo ramowy program spotkania.

Prosimy o rejestrację do 23 czerwca, link do rejestracji -
http://www.smartsurvey.co.uk/s/JASPERS-CoR-UrbanAg...

Program w załączeniu.

Przy rejestracji prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, funkcja, instytucja, adres mailowy. Dostępność miejsc jest ograniczona.

Wszelkie pytania związane z warsztatem prosimy kierować na adres m.sawicka@pomorskie.eu