Instytut Spraw Publicznych oraz Program Narodów Zjednoczonych (UNDP) zapraszają JST na warsztat na temat zlecania zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej 12.10 br. w ramach VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Krakowie.

Sesja warsztatowa w ramach VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej

 

Nie tylko klauzule społeczne, czyli jak zwiększyć dostęp podmiotów

ekonomii społecznej do zamówień publicznych

 

Data: 12 października 2012 (piątek)

Czas trwania sesji: 9:00 - 11:30

Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3 /4,

 

Sesja realizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Program Narodów Zjednoczonych

ds. Rozwoju (UNDP) (tłumaczenie symultaniczne na język angielski).

 

Celem warsztatu będzie wypracowanie praktycznych rekomendacji dla samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw społecznych służących zwiększeniu dostępu tych ostatnich do zamówień publicznych. Warsztat podzielony zostanie na dwie części. Pierwsza z nich, o charakterze wprowadzającym, będzie służyć przekazaniu wiedzy niezbędnej do wypracowania rekomendacji. Zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw społecznych, podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą dotyczącą pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Doświadczenia te dotyczyć będą zamówień publicznych z klauzulami społecznymi, zamówień publicznych bez klauzul społecznych i zamówień do 14 tysięcy euro. Ze względu na trwające na poziomie Komisji Europejskiej prace nad nową dyrektywą o zamówieniach publicznych podczas warsztatu chcielibyśmy przedstawić także propozycje zawartych w niej zapisów istotnych z punktu widzenia sektora przedsiębiorczości społecznej. W sesji udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Urzędu Zamówień Publicznych, którzy omówią powyższe rozwiązania, a także perspektywy rozwoju społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w Polsce i w Europie.

Część druga warsztatu to wspólne wypracowanie przez jego uczestników i zaproszonych gości praktycznych rekomendacji służących zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw społecznych do realizacji zamówień publicznych. Rekomendacje zamierzamy adresować przede wszystkim do samorządów terytorialnych jako zamawiających i do przedsiębiorstw społecznych jako wykonawców. Rekomendacje te zostaną upowszechnione wśród samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Przekazane będą także Urzędowi Zamówień Publicznych oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Warsztat adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów terytorialnych (władze wykonawcze, wydziały zamówień publicznych) oraz do przedsiębiorstw społecznych. Doświadczenia przedstawione w trakcie warsztatu z pewnością przydadzą się także administracji rządowej oraz ekspertom.

 

Plan sesji warsztatowej:

9:00 - 9:15 powitanie uczestników

9:15 - 10:15 część pierwsza: panel wprowadzający do warsztatu – prowadzenie Piotr Krośniak (UNDP)

  • Wprowadzenie do tematyki warsztatu (Tomasz Schimanek, Instytut Spraw Publicznych),
  • Doświadczenia w korzystaniu z zamówień publicznych Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka (Elżbieta Sokołowska, prezes Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka),
  • Doświadczenia w udzielaniu zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej przez samorząd Gdyni (Michał Guć, wiceprezydent Miasta Gdynia – do potwierdzenia),
  • Przedsiębiorstwa społeczne jako wykonawca zamówień publicznych w Polsce (Ewa Zglińska, Urząd Zamówień Publicznych),
  • Działania Komisji Europejskiej służące zwiększeniu udziału przedsiębiorstw społecznych w realizacji zamówieniach publicznych (Łukasz Różański, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej).

10:15-10:30 przerwa

10:30-11:15 warsztat dyskusyjny – prowadzenie Tomasz Schimanek (ISP)

  • Co utrudnia dostęp przedsiębiorców społecznych do zamówień publicznych?
  • Co może im ten dostęp ułatwiać?
  • Co można zrobić, aby zwiększyć udział przedsiębiorców społecznych w realizacji zamówień publicznych – rekomendacje dla przedsiębiorstw społecznych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, władz krajowych i unijnych
  • Udział: uczestnicy warsztatu i zaproszeni goście

11:15 – 11:30 podsumowanie warsztatów.

 

Zgłoszenie - http://fise.home.pl/formularz/oses