Pomoc pracowników warszawskiego samorządu na rzecz mieszkańców wsi Lotyń w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” to kolejny element wsparcia dla gminy Chojnice, zniszczonej w sierpniu przez nawałnice

Pod koniec września i w październiku 67 pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Oczyszczania Miasta, Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, Lasów Miejskich, Urzędu Pracy przy wsparciu Zarządu Transportu Miejskiego wzięło udział w akcji wolontariatu pracowniczego na rzecz wsi Lotyń. Pracownicy - wolontariusze uporządkowali duży teren gminnego lasu oraz pomogli trzem rodzinom w naprawie domów, uporządkowali teren hydroforni i parku. Dochód ze sprzedaży drewna, które udało się wyselekcjonować podczas prac w lesie, zostanie przeznaczony na remonty budynków, uszkodzonych przez sierpniową nawałnicę.

- To dzięki bezinteresownemu wsparciu naszych pracowników udało się zrobić tak wiele dobrego. Dziękuję za poświęcony czas, zaangażowanie, energię. Mieszkańcy wsi Lotyń nieśli pomoc dzieciom po nawałnicach, my choć trochę mogliśmy się odwdzięczyć za ich heroiczny gest – powiedział podczas dzisiejszego spotkania z wolontariuszami w stołecznym ratuszu Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy został wdrożony Zarządzaniem Prezydenta w marcu 2017 roku i jest elementem innowacyjnego projektu „Ochotnicy warszawscy”.
Aktualnie w Urzędzie m.st. Warszawy, w ramach wolontariatu pracowniczego, trwają cztery projekty zgłoszone przez wolontariuszy – pracowników. Łącznie w tym roku w akcjach wolontariatu pracowniczego wzięło udział ponad 150 pracowników - wolontariuszy.

Projekt „Ochotnicy warszawscy” tworzy systemowe rozwiązania wspierające organizatorów wolontariatu i wolontariuszy w miejskich instytucjach i jednostkach. Realizowany jest z udziałem warszawskich organizacji pozarządowych i instytucji.
Wójt gminy Chojnice zwrócił się z apelem do władz Warszawy o wsparcie finansowe w odbudowaniu zniszczeń, zwłaszcza w sołectwie Nowa Cerkiew i Lotyń. To właśnie mieszkańcy tej ostatniej wsi ratowali poszkodowanych w wyniku nawałnicy harcerzy przebywających na obozie w lesie. Bez ich pomocy służby ratunkowe nie byłyby w stanie skutecznie dotrzeć z pomocą. Wycinali drogę dojścia bez specjalistycznego sprzętu oraz doświadczenia ratowniczego, wynosili rannych na rękach.

Kilka dni po nawałnicy została wysłana pomoc rzeczowa zorganizowana przez spółki m.st. Warszawy oraz firmy prywatne. Również mieszkańcy mocno zaangażowali się w zbiórki. W usunięciu skutków kataklizmu, pomagało kilkudziesięciu wolontariuszy warszawskiego hufca ZHR i strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie gminy Chojnice bardzo ucierpiało sołectwo Lotyń, i to właśnie tam skupiła się pomoc warszawskich służb. Wolontariusze i strażacy usuwali skutki nawałnicy na terenie pól i domostw mieszkańców wsi. W pierwszej kolejności usuwali drzewa i gałęzie z pól uprawnych, przeszkody z dróg dojazdowych, aby odpowiednie służby miały możliwość dojazdu. Na miejscu do dyspozycji służb został wykorzystany sprzęt zakupiony ze środków m.st. Warszawy, 5 samochodów PSP oraz agregat prądotwórczy.

W pomoc poprzez wsparcie finansowe, udostępnienie wody pitnej i środków higienicznych niezbędnych w kryzysowej sytuacji, zabezpieczenie transportu włączyły się m.in. spółki miejskie tj. Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Również firmy, które swoje siedziby mają w stolicy nie pozostały obojętne na tragedię dotkniętych kataklizmem rodzin. Do Lotynia, w powiecie chojnickim dzięki wsparciu firm Sante, Żywiec Zdrój S.A. i Procter and Gamble DS Polska Sp z o.o. m.in. przetransportowano wodę, żywność, materiały chemii gospodarczej i kosmetycznej.

31 sierpnia br. stołeczni radni zdecydowali, że Warszawa przekaże ze swojego budżetu 762 tysiące złotych na pokrycie ogromnych strat spowodowanych nawałnicą. 12 września prezydent stolicy podpisała umowę dotacyjną dla poszkodowanej w nawałnicy pomorskiej gminy Chojnice. Dzięki wsparciu finansowemu Warszawy, zostaną wyremontowane szkoły, budynki komunalne, ogródek jordanowski, a także zostanie zakupiony sprzęt ratunkowy.