Miasto opracowało pilotażowy projekt osłonowy „Zielone wsparcie”. To kolejny krok – po dotacjach na modernizację kotłowni – zachęcający mieszkańców do wymiany pieców systemy ograniczające niską emisję

Stolica uruchomiła w ubiegłym roku program dofinansowania wymiany starych pieców na nowe zasilane gazem lub przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Z dopłat mogą skorzystać zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Teraz dla osób, które będą miały problemy z pokryciem nowych, zwiększonych kosztów opłat za ogrzewanie uruchamiany jest program „Zielone wsparcie”.

Trwała zmiana systemu ogrzewania może wiązać się również ze zwiększeniem kosztów. Przygotowany przez nas program ma wspierać finansowo mieszkańców, którzy dokonali zmiany sposobu ogrzewania i wybrali jedną z jego bardziej ekologicznych form. Mamy nadzieję, że „Zielone wsparcie” zachęci kolejnych mieszkańców do podjęcia takiej decyzji – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W styczniu Rada Miasta podjęła stanowisko w którym doceniła dotychczasowe działania stolicy w zakresie ochrony powietrza, ale też zobowiązała do podjęcia kolejnych kroków. Jednym z nich było wprowadzenie systemu, który pomógłby mieszkańcom w opłacaniu rachunków za gaz, gdy Ci zdecydują się na rezygnację z ogrzewania piecami węglowymi. Dziś będziemy procedować nad zaproponowanym rozwiązaniem – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Na razie program chcemy wprowadzić pilotażowo, aby dokładnie sprawdzić jego efektywność. Po takiej weryfikacji możliwe będzie podjęcie decyzji dotyczącej jego kontynuacji w kolejnych latach w dotychczasowej lub zmienionej formie. Będziemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców – dodaje Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy

Pilotaż programum.st. Warszawy się wystartuje już 1 grudnia 2017 roku i potrwa do 31 grudnia 2018 roku.
„Zielone wsparcie” udzielane będzie przez ośrodki pomocy społecznej, a zakres wsparcia będzie ustalany w szczególności z uwzględnieniem dochodów osób ubiegających się o zasiłek celowy, sytuacji rodzinnej, powierzchni faktycznej budynku/lokalu mieszkalnego oraz dokonanej zmiany systemu ogrzewania.

Po złożeniu wniosku o pomoc w ramach programu osłonowego „Zielone wsparcie” przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy i wydawana będzie decyzja administracyjna przyznająca pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych na maksymalnie 12 miesięcy, nie dłużej niż do końca trwania pilotażu.