Od 21 stycznia, dzieci ze spektrum autyzmu korzystają z nowego przedszkola. Teraz z warszawskiej placówki korzysta 19 dzieci w wieku od 3 do 8 lat, docelowo będzie 32 dzieci w ośmiu grupach.

Nowe przedszkole specjalne wybudowano na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10. Od kilkunastu lat mieści się tam specjalna szkoła podstawowa, która również przeszła gruntowną modernizację. Od września 2018 r. ze szkoły korzysta 51 uczniów. Oprócz wymiany wszystkich instalacji, termomodernizacji, przebudowano pomieszczenia i powstała nowa sala gimnastyczna.

Przedszkole ma 8 sal dydaktycznych, sale do zajęć rewalidacyjnych (terapia mowy, integracja sensoryczna, muzykoterapia). W jego wnętrzu znajduje się patio, wyposażone w ławeczki i mini-źródełko spełniające rolę relaksacyjno-terapeutyczną. Teraz korzysta z placówki 19 dzieci w wieku od 3 do 8 lat, docelowo będzie 32 dzieci w ośmiu grupach - właśnie trwają zapisy. Koszt modernizacji szkoły i budowa przedszkola wyniósł ponad 10 mln zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 jest placówką dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Dzieci ze szkoły i przedszkola zmagają się z wieloma wyzwaniami, a wyzwaniem dla pracowników zespołu stało się stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, odpowiadającego ich potrzebom. Dzieci, nauczyciele i rodzice wspólnie odkrywają zasady otwartego, elastycznego podejścia do uczenia się, do przestrzeni, a także do drugiego człowieka.

W tej szkole nie słychać dźwięków dzwonka. Oznaczenia umieszczone na drzwiach sal, klas i gabinetów podpowiadają dzieciom, gdzie są i co będą robić. Pastelowa, stonowana kolorystyka pomaga im w skupianiu uwagi na wykonywanych zadaniach.
W każdym oddziale przedszkolnym oraz klasie uczy się maksymalnie 4 dzieci. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera pomoc nauczyciela.

Dla dzieci nauka to nie tylko zajęcia w sali czy klasie - to także zajęcia rewalidacyjne z logopedą, muzykoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem, instruktorem gimnastyki korekcyjnej.
Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się przygotowywania posiłków w kuchni dydaktycznej.