Zakończyła się trzecia edycja Warsaw Days. Konferencja w Centrum Nauki Kopernik odbywała się w tym roku pod hasłem „Warszawa przyszłości” i dotyczyła wyzwań czekających stolicę.

Zakończyła się trzecia edycja Warsaw Days. Konferencja w Centrum Nauki Kopernik odbywała się w tym roku pod hasłem „Warszawa przyszłości” i dotyczyła wyzwań czekających stolicę.

Jaka będzie Warszawa przyszłości? Przede wszystkim policentryczna. Z centrami dzielnicowymi, lokalnymi i licznymi małymi centrami dla lokalnych społeczności. Dotychczasowe nieużytki miejskie znajdujące się w okolicach portu Praskiego, Stadionu Narodowego, Żerania, centrum Woli i Czystego, Odolanach, Kamionka, Żoliborza Południowego i Powązek oraz Targówka przemysłowego zostaną skutecznie „zszyte” z miastem – wyposażone w infrastrukturę techniczną i lepszy dostęp do transportu
zbiorowego. Miastotwórczą rolę na Targówku i Woli oraz na Bemowie i Bródnie znów odegra metro, powstaną tam bowiem stacje drugiej linii podziemnej kolei.