Z myślą o młodych mieszkańcach stolicy, samorząd warszawski przygotował publikację „Moje pierwsze wybory” oraz organizuje cykl debat i konkursów poświęconych samorządności.

Warszawa głosuje

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl, gdzie znajduje się kompendium wiedzy na temat wyborów.
- Wśród mieszkańców stolicy są tacy, którzy głosują pierwszy raz. To z myślą o nich, przygotowaliśmy cykl debat o samorządzie terytorialnym i samorządności, warsztaty połączone z debatą oksfordzką, jak również publikację edukacyjną poświęconą wyborom samorządowym – mówi Marcin Wojdat, sekretarz miasta.

Broszura „Moje pierwsze wybory”

Materiał edukacyjny dotyczący najbliższych wyborów samorządowych dostępny jest dla młodych warszawiaków w formie elektronicznej pod adresem www.mojepierwszewybory.pl. Jego wersja papierowa będzie rozdawana m.in. podczas szkoleń i warsztatów, które odbywają się w stolicy. Broszura stanowi małe kompendium praktycznych informacji, które powinien znać każdy obywatel przystępujący do głosowania. Za pośrednictwem broszury młodzi ludzie dowiedzą się m.in. kogo wybieramy w wyborach samorządowych, jakie są kompetencje poszczególnych organów władz lokalnych, jakie warunki należy spełnić, żeby zagłosować oraz jak przebiega głosowanie od wejścia do lokalu wyborczego do wrzucenia kart do urny. Broszura powstała przy współpracy z ekspertami w dziedzinie samorządu terytorialnego.