„100 działań na 100-lecie niepodległości” to inicjatywa m.st. Warszawy. Ma na celu wsparcie społeczności lokalnych w świętowaniu tej rocznicy w grupach sąsiedzkich, koleżeńskich i lokalnych.

Program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości obejmuje kilkaset wydarzeń, które od kilku miesięcy dzieją się w całej Warszawie. Samorząd stolicy zachęca, by do projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych dołączyć swoje własne.

Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości można świętować realizując autorskie projekty dzięki udziałowi w konkursie „100 działań na 100-lecie niepodległości”.
Program „100 działań na 100-lecie niepodległości” został podzielony na 3 zasadnicze komponenty odpowiadające poszczególnym rodzajom kwalifikowanych do wsparcia zadań:
KOMPONENT I: Lokalne działania na 100-lecie niepodległości
KOMPONENT II: Kina podwórkowe na 100-lecie niepodległości
KOMPONENT III: Podwórka świętują 100-lecie niepodległości

Adresatami programu „100 działań na 100-lecie niepodległości” są organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne (tj. grupy tych osób), działające i zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, które mając swój własny pomysł, chciałyby włączyć się do wspólnego przygotowywania, świętowania oraz godnego celebrowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W przypadku osób fizycznych warunek jest jeden – wnioskodawców musi być co najmniej dwóch, w tym jedna osoba pełnoletnia.