Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha podczas V sesji podjęli Uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 w Wałbrzychu - Rokiem Europy!

2019 rok będzie decyzją Rady Miejskiej Rokiem Europy. 20 radnych było „za”, 3 "przeciw", jeden radny wstrzymał się od głosu. W Uzasadnieniu do Uchwały, które wygłosiła najmłodsza radna, doktorantka Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Marta Tumidalska można przeczytać:

„Europejska wspólnota nie istniałaby w obecnie znanej nam formie, gdyby nie była osadzona w wartościach europejskich, wspólnej tożsamości i kulturze. Te wartości opisywał w trakcie przemówienia do dyplomatów w Warszawie w 1991 roku, papież Jan Paweł II, mówiąc, że wspólna Europa to utworzenie „na Wschodzie i na Zachodzie wizji Europy jako duchowo-materialnej całości, wymagającej właśnie jako całość rozwoju i gwarancji bezpieczeństwa. Chodzi o umiejętność budowania porozumienia w wymiarach także regionalnych; o wysiłek w kierunku przełamywania historycznych uprzedzeń i lęków, likwidowanie takich pozostałości po życiu w społeczeństwach zamkniętych, jak wybujały nacjonalizm i nietolerancja. Warto w przyszłej Europie ujrzeć także kontynent kultury, mimo zaskakującej niezwykłości politycznego przede wszystkim wymiaru wydarzeń. Chodzi wreszcie o umiejętność dostrzegania z wdzięcznością wszystkich inicjatyw i dowodów międzynarodowej solidarności, które sprzyjają dziś dziełu duchowej i gospodarczej integracji Europy”.