Program "Odpracuj dług" adresowany jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i posiadają zaległości czynszowe. Stwarza możliwość odpracowania długu poprzez pracę na rzecz miasta.

Program "Odpracuj dług" adresowany jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej i posiadają zaległości czynszowe. Program stwarza możliwość odpracowania długu poprzez pracę na rzecz miasta.