Związek Polaków na Białorusi prosi burmistrzów i prezydentów miast zrzeszonych w ZMP o przyjęcie polskich dzieci mieszkających na Białorusi na wypoczynek letni.

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 14 grudnia 2018 r. w Częstochowie Andżelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi mówiła o trudnej sytuacji Polonii na Białorusi i zachęcała miasta do włączenia się do akcji organizowania letniego pobytu dla dzieci i młodzieży w Polsce.

29 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy od niej pismo (w załączeniu) z prośbą o pomoc w sfinansowaniu i zorganizowaniu pobytu grup ok. 50 osób w mieście w okresie wakacji letnich, dzięki którym polskie dzieci mogą poznać nasz kraj, uczyć się języka polskiego, nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Obecnie dzieci polskie mieszkające na Białorusi są przyjmowane przez Wrocław, Opole, Kwidzyn, Białystok, Gdańsk i Sopot. Prezydent tego ostatniego zadeklarował pomoc w sprawach formalnych dla wszystkich miast zainteresowanych taką formą pomocy dla naszych rodaków.

Kontakt do Związku Polaków na Białorusi: zpbgrodno@gmail.com