Prezes Urzędu Transportu Kolejowego widzi konieczność współpracy między zarządcami dróg i infrastruktury kolejowej, aby poprawić bezpieczeństwo na styku tych dwóch rodzajów transportu.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Ignacy Góra, pisze do ZMP w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zwraca uwagę na konieczność kompleksowych i wspólnych działań przedstawicieli organów rządowych, instytucji społecznych, świata naukowego, zarządców dróg, jak również podmiotów rynku transportowego.

Z danych UTK wynika, że w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych miały miejsce aż 223 wypadki, w wyniku których zginęły 53 osoby, 34 zostały ciężko ranne. W związku z tym działania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa na styku infrastruktury drogowej i kolejowej nie mogą być domeną wewnętrzną jednej gałęzi transportu. UTK zidentyfikował wiele barier występujących między podmiotami rynku kolejowego oraz drogowego, które utrudniają podjęcie skutecznych działań minimalizujących liczbę wypadków, takich jak trudność w uzyskiwaniu przez zarządców infrastruktury kolejowej informacji od zarządców dróg (pomiary natężenia ruchu) czy niewłaściwe oznakowanie dróg. Zdaniem prezesa UTK, to właśnie nieprawidłowości w obszarze przejazdu kolejowo-drogowego mają znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu, na co mają wpływ zarządcy dróg i organy sprawujące nadzór nad stanem technicznym dróg.

Zaprosił do uczestnictwa w pracach, działającego w UTK, zespołu zadaniowego, który zajmuje się m.in. kwestiami bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Pełen tekst pisma prezesa UTK w załączeniu